Rituál Menarché

Rituál k uctění a oslavě první menstruace – proměny dívky v ženu.

Co je to vlastně rituál? A co se vám vybaví jako první? Pradávné obřady? Vyvolává ve vás toto slovo spíše příjemné nebo nepříjemné pocity?

Mnozí z nás si představují pod rituálem různé věci. Někteří lidé používají tento výraz lehce, zatímco jiní se cítí nepříjemně. Naše reakce asi bude odpovídat spíše tomu, co jsme kdy o rituálech slyšeli a četli, než naší vlastní zkušenosti.

Rituály existovaly po celou lidskou historii, ve všech kulturách i náboženstvích.

Podle slovníku je rituál definován jako zavedené, předepsané, nebo jasně dané řízení náboženských či jiných slavnostních obřadů nebo také akt, který se provádí například v rámci přechodu z jednoho období života do dalšího.
Napadne vás něco?
Ano, rituálem může být třeba oslava narozenin – přechod do dalšího roku našeho života. Průběh všichni známe: dort, sfoukávání svíček, přání, gratulace, dárky, společné foto…
Může to být i maturitní ples, promoce, svatba, rozvod, pohřeb. Všechny tyto události spojuje jejich význam pro náš život, určité náležitosti a také silné emoce, které při nich prožíváme.

Co tedy dělá rituál rituálem?

Veškeré rekvizity a plánovaný průběh dané události se stávají povrchními a nedotknou se nás, pokud nemáme hlubší pochopení jejich opravdového významu.
Rituálem se tvoří prostor, ve kterém si uvědomíme napojení na něco většího, než jsme my sami, na něco, co nás přesahuje, a co je ve své podstatě nekonečné v kontrastu s naší fyzickou konečností….

Je to ten okamžik, kdy nám oči zalijí slzy dojetí a vděčnosti…

Rituál nám pomáhá přijmout změny v životě, oslavit další etapy, přivítat nové lidi, události i kvality do života, a také se rozloučit s tím, co odchází, i s tím, co již nechceme a nepotřebujeme.

Jednoduše řečeno, rituál je zastavení se, vystoupení z koloběhu běžných událostí, ve kterém bychom mohli zapomenout na posvátnost daru života, na to, kde se právě nacházíme my sami, co ve svém životě chceme a co ne.

Teď, když jsme si řekli o rituálu všeobecně, můžeme se podívat blíže na oslavu Menarché. Tento rituál uctění první menstruace se dříve prováděl naprosto běžně. V mnoha zemích světa se dodnes dodržuje a je přelomovým bodem v životě ženy, signálem matky přírody dívce, že vstoupila do zázračného cyklu plodnosti.

Zrovna dnes jsem na Facebooku četla: Co by se stalo, kdyby měli menstruaci najednou muži, a ne ženy. Předháněli by se, kdo „TO dostal“ dřív, „má TO víc“ a chlubili by se, kdo už „TO má“. Udělali by speciální oslavu a možná by ustanovili institut pro výzkum menstruačních bolestí J.

Proč tento požehnaný moment našeho měsíčního cyklu v některých z nás vzbuzuje odpor, stud, strach a jeho projevy jsou ve společnosti spíše tabu? Jedná se o důsledek historické zkušenosti žen z minulých tisíciletí, kdy v mnoha kulturách přetrvával pohled na menstruující ženu jako na nečistou.

Dnes naštěstí žijeme v jiné době a můžeme uctít měsíční krvácení jako velký dar, který pomůže našim dcerám přijmout své tělo takové jaké je, vážit si více sebe sama a otevřít tak pomyslné dveře zdravému partnerství a později i sexualitě.

Jak vlastně takový rituál Menarché probíhá?
Důležité je vytvořit krásný prostor, vyzdobený symbolickými předměty a barvami. V tomto případě bílou – symbolem krásy a čistoty mladé dívky a červenou – symbolem krve. Zapálené svíce, květiny, sošky, vůně a vykuřovadla – to vše umocňuje obřadnost této chvíle. Je důležité, aby byl rituál předem domluven, někdo jej vedl a držel prostor posvátnosti. Dívka by si měla zvolit, koho chce přizvat na svoji oslavu (rodinu, blízké ženy, kamarádky…). Kruh žen je v každém případě hlavním symbolem celého rituálu – dívka do něj vstupuje a je přijata ostatními ženami. Stává se tedy jednou z nich. Od tohoto okamžiku již není dítětem, patří mezi ženy, má jejich podporu a vstupuje tak do další etapy svého života.

V rámci rituálu se dívce přinášejí dary symbolizující menstruační krev (např. přívěsek s rudým kamenem, červené květiny…). Dívka je usazena na symbolické křeslo a je jí projevena úcta, která podtrhuje její krásu a hodnotu. Vyprávějí se příběhy, sdílejí zkušenosti a zpívají písně…

Rituál Menarché se samozřejmě dá uspořádat i kdykoliv v průběhu života, protože asi žádná z nás tuto příležitost v dané době nedostala. Já sama jsem jej prožila skoro ve čtyřicítce a byl to opravdu krásný a hluboký zážitek.

Pokud vás celé toto téma zaujalo, potřebujete se vyrovnat s nějakou zásadní událostí v životě, odpoutat se od toho, co již nepotřebujete nebo naopak oslavit nový dar, který vám do života vstoupil, oslavit první menstruaci svou či dcery, darovat rituál blízké osobě jako oslavu narozenin, či třeba rituál předporodní, maturitní či jakýkoliv jiný, budeme moc rády, když se na nás obrátíte.

Pravidelně pořádáme semináře i setkávání pro ženy, ve kterých se dozvíte více.

Napsala: Helena a Martina z Mystic Garden

www.mysticgarden.eu
facebook: MysticGarden

 

Předchozí příspěvek
Na barvě záleží
Následující příspěvek
Veronika o své první menstruaci a o tématu menstruace
Menu
googleb551d0b5453aef6c